O Nas

O Nas

.Firma EL-PRO P.U.H. powstała w 2007r. Od początku swojej działalności świadczymy szeroki wachlarz usług związanych z wykonywaniem projektów technicznych, dokumentacji oraz opracowań z nimi związanych w branży instalacji elektrycznych, teletechnicznych, sterowania i automatyki. Zakres naszej działalności obejmuje tworzenie kompletnego opracowania projektu – od etapu koncepcji do projektów wykonawczych wraz z wycenami kosztorysowymi i wszelkimi dokumentami procedur zamówień publicznych. Na życzenie zamawiającego mamy możliwość zrealizowania pełnego procesu inwestycyjnego od etapu uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę, poprzez opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej aż do realizacji, nadzoru i kierowania budową w zakresie branży instalacji elektrycznych. ZZespół projektowy stanowią osoby zarówno młode, z nowatorskim podejściem do problemu, jak i osoby z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie i posiadające wszelkie niezbędne uprawnienia administracyjne w zakresie projektowania, nadzoru i kierowania w branży instalacji elektrycznych. Do chwili obecnej jesteśmy autorami opracowań dla 200 powstałych lub ciągle powstających obiektów.